7 november 2017 Uppdaterad 10 november 2017

Hur vi kan strejka globalt

Hur strejkar vi när chefen är en mobilapp? Hur kan vi träffa och samarbeta med våra arbetskamrater på fabriker i Polen och Tyskland? Vad händer om alla kvinnor lägger ner sitt jobb – på och utanför arbetsplatsen – för en dag? Allt detta ska diskuteras i helgen i Berlin, där plattformen Transnational social strike har möte.

Till helgen håller den internationella plattformen Transnational social strike (TSS) sitt 5:e öppna möte. Nätverket består av arbetarkollektiv, fackföreningar och organisationen från nio olika länder i Europa och har sedan starten för två år sedan arbetat med att utveckla nya metoder för arbetare att skapa inflytande på sina arbetsplatser. Under de gångna åren har plattformen lyckats organisera och föra samman lagerarbetare som jobbar i olika länder men för samma multinationella företag, varit med och organiserat kvinnostrejken de 8:e mars samt skapat kopplingar mellan hamnarbetare i olika europeiska länder.

Plattformen involverar framförallt människor och grupper som upplever sig ha allt mindre inflytande över sin arbetssituation. Man menar att det i den tid vi lever i behövs nya sätt för att kunna bemöta globaliseringens villkor med outsourcade anställningar, arbetsdagar splittrade mellan olika arbetsplatser och osäkra villkor och anställningsavtal. Till det jobbar plattformen för att hitta sätt att även stötta de som står utanför arbetsmarknaden, såsom många migranter och papperslösa.

Berlin migrant strikers är värdar för helgens möte i Tyskland. För dem är mötet ett tillfälle för arbetare från olika grupper att tillsammans ta sig an samtidens problem, att finna kopplingar mellan sina olika situationer och hitta gemensamma erfarenheter som i sin tur kan leda till gemensamma motståndsstrategier och krav.

Giulia Orlandi från Berlin migrant strikers menar att det finns en anledning att mötet hålls just i Berlin.

– Tyskland representerar fortfarande ett av de starkaste länderna i EU och det är också här som många av de mekanismer som nyliberal exploatering av arbetare kommer ifrån, säger hon.

Orlandi hoppas att det under mötet kommer öppnas upp för nya perspektiv och metoder att bemöta denna mångfald av sätt som arbetare, kvinnor, migranter och osäkert anställda blir utnyttjade på idag.

– Under helgens möte kommer vi att sträva mot att synliggöra nya perspektiv på pågående arbetsplatskamper. Vi kommer försöka koppla ihop olika konflikter med varandra och skapa solidaritet sinsemellan, säger hon till Konkret.

  • Konkret är beroende av ditt stöd. Hjälp oss genom att bli en Patreon eller genom att swisha valfri summa till 076-585-95-79 (E. Persson).