7 november 2017 Uppdaterad 10 november 2017

Vårdpersonal upplever allt mer hot och våld

Vårdpersonal på storstädernas sjukhus upplever en ökning av hot och våld från missbrukare, psykisk sjuka och organiserade brottslingar. Samtidigt ökar andra problem i samhället också.

På flera håll i landets största sjukhus ser vårdpersonal hur våldet och hoten mot dem ökar i samma takt som andra problem i resten av samhället, som segregration, tillgången till narkotika klassade läkemedel och psykisk ohälsa. I Uppsala lämnade man nyligen in en ansökan till länsstyrelsen om att få sätta upp ett antal fler kameror för att kunna motverka våldet.

Denna utveckling följer i linje med den ökade brottsligheten i allmänhet och den grövsta våldsbrotten i synnerhet, som enbart är en av alla konsekvenserna på den ökade segregationen i samhället. Samtidigt ökar missbruket i samhället på grund av högre utskrift av narkotika klassade läkemedel till smärre besvär och problem som inte alltid löses bäst av medicinering. Tillsammans med detta ökar andelen psykisk sjuka i samhället samtidigt som behandlingen av psykisk sjukdom minskar.

En ökad bevakning av sjukhusen och snabbare omhändertagningar av anmälningar från vårdpersonalen kan vara bra för att minska hoten och våldet på kort sikt. För i viss mån minskar brotten där kameraövervakningen görs, men samtidigt ökar brottsligheten där det inte finns kameror. Men även kortsiktigt finns det mycket som tyder på att kameraövervakning inte problemet med våld och hot från organiserad brottslingar, då de vet hur de ska undvika övervakningen. Så minskningen av våld och hot från psykiskt sjuka och missbrukare kanske inte sker så ofantligt från psykiskt sjuka och missbrukare, men kanske från organiserade brottslingar. Men i det långa loppet pekar forskningen i dessa frågor mot att övervakning själv inte löser problemen. Utan för att lösa problemet krävs det att dessa människor inkluderas i samhället och ett enkelt och snabbt sätt kan vara att ge dem ett arbete.

  • Konkret är beroende av ditt stöd. Hjälp oss genom att bli en Patreon eller genom att swisha valfri summa till 076-585-95-79 (E. Persson).

Relaterade artiklar