24 november 2017 Uppdaterad 3 december 2017

Forskning motbevisar Moderateratpolitikers påstående om att effekten av minskad välfärd för papperslösa

Moderaternas migrationspolitiska talesman Johan Forsell menar att nekande av papperslösas tillgång till sjukvård och skola skulle ge dem drivkrafter att lämna landet. Istället visar forskning att papperslösas välfärden inte påverkar deras uppehälle i Sverige nämnvärt, utan istället är den avgörande faktorn situationen hemlandet och möjligheten till försörjning i vistelselandet.

Moderaternas nya hårda linje: ”den som inte har rätt att vistas i landet ska återvända till sitt hemland, i första hand frivilligt och i andra hand med tvångsinsatser” motsäger deras, till synes tillfälliga, fortsatta stöd till det egna initiativet av papperslösas rätt till grundläggande sjukvård och skolgång för deras barn.

Forskning kring papperslösas villighet att stanna respektive återvända visar på att papperslösa flyktingar i Sverige inte stannar kvar längre i landet på grund av att de skulle få grundläggande tillgång till välfärden. Utan den klart starkaste orsaken till att papperslösa kommer till Sverige och stannar är att de inte längre kan leva kvar i deras hemland. Där förföljelse, våld, hot om våld och även fattigdom är bland de vanligaste skälen för att de flytt. Och den klart största orsaken när det kommer till att stanna i Sverige som papperslös är tillgång till arbete. Ska du kunna vara kvar i ett land krävs det pengar för att betala maten, hyran och värmen. Detta tydliggörs av att antalet papperslösa har varit större i Central- och Sydeuropa där det finns större antal svarta jobb än i andra delar av Europa med mindre svartarbeten. Att arbete var den viktigaste faktorn i papperslösas vilja att stanna bekräftades när antalet svartarbeten minskade efter den ekonomiska krisen 2008, eftersom antalet papperslösa minskade i de central- och sydeuropeiska länderna efter krisen.

Det förhåller sig alltså så att tillgång på sjukvård och skolgång inte påverkar antalet papperslösa som kommer till, eller stannar i Sverige. Detta ställer frågan om vad moderaterna har för intention med omvändning i frågan om papperslösas rätt till välfärd. Moderaternas förslag om att begränsa papperslösas tillgång är inte grundad i forskning så det måste finnas något annat bakom denna plötsliga omvändning. Sättet moderaterna vill hantera papperslösa har vissa likheter med Sveriges nuvarande drogpolitik, här kriminaliseras droganvändande mycket aggressivt i syfte att minska antalet narkotikamissbrukare. Samtidigt tyder mycket på att avkriminalisering av narkotika minskar antalet missbrukare. Kanske skulle avkriminaliserandet av papperlöshet ha liknande effekter eftersom det skulle underlätta tillgången till arbete.

  • Konkret är beroende av ditt stöd. Hjälp oss genom att bli en Patreon eller genom att swisha valfri summa till 076-585-95-79 (E. Persson).