7 februari 2018 Uppdaterad 7 februari 2018

Moderaterna ljuger om sjukvård för papperslösa

Moderaternas förslag om att inskränka tillgången till vård och skola för att förmå papperslösa att återvända stämmer inte överens med verkligheten utan kommer bara leda till att de som har det allra sämst i vårt samhälle får det ännu sämre.

Moderaterna föreslår i en debattartikel i DN (6/2) en begränsning av rätten till vård för vuxna och skola för barn för asylsökanden som fått avslag på sin ansökan. Skälet, uppger Moderaterna, är för att det skulle minska deras drivkrafter att stanna kvar och leva i Sverige. Men det är bara en gissning, eller ren lögn. För det påståendet har redan motbevisats i en rapport från 2016 utförd av Statskontoret, den myndighet som granskar och utvärderar all statligt finansierad verksamhet (rapporten finns att ladda ned här).

Rapporten visar att papperslösas villighet att stanna respektive återvända inte alls beror på om de får eller inte får tillgång till vård. Inte heller finns det några tecken på att flyktingar söker sig till Sverige för att vi erbjuder vårdförmåner. Utan den klart starkaste orsaken till att papperslösa kommer till Sverige och stannar är att de inte längre kan leva kvar i sina hemländer. Där förföljelse, våld, hot om våld och även fattigdom är bland de vanligaste skälen för att de flytt.

Det förhåller sig alltså så att tillgång till sjukvård inte påverkar antalet papperslösa som kommer till, eller stannar i Sverige. Rapporten pekar även på att papperslösa lever ett väldigt hårt liv som det är, med dålig tillgång till arbete, försörjning och bostad. De allra sämst ställda kommer alltså få det ännu sämre. Det ställer frågan om vad Moderaterna har för avsikt med att neka sjukvård till papperslösa? Eller skolgång för barn som redan på flera sätt lever i utsatthet? Snarare än att förbättra samhället och minska de papperslösas skuggsamhälle driver Moderaterna en politik som ökar klyftorna mellan de som befinner sig inom det, och de som tvingas att leva utanför.

  • Konkret är beroende av ditt stöd. Hjälp oss genom att bli en Patreon eller genom att swisha valfri summa till 076-585-95-79 (E. Persson).