27 februari 2018 Uppdaterad 16 november 2019

Friskoleelever får högre betyg – men klarar inte högskolan

En ny studie från Skolverket visar att elever från friskolor klarar sig sämre på högskolan, trots att de har högre betyg än de som gått på kommunala skolor.

I en ny studie från Skolverket jämför myndigheten hur olika faktorer påverkar studenters förmåga att klara av högskolan. Man tittade bland annat på kön, bakgrund, betyg från grundskolan, föräldrarnas utbildningsnivå – samt om studenten tidigare gått på en friskola eller en kommunal skola.

Mönstren var tydliga. Kvinnor lyckas bättre på högskolan än män, och personer med svensk bakgrund lyckas bättre än personer med utländsk bakgrund. Studenter som har gått teknisk linje på gymnasiet har oftare problem på högskolan än de som gått andra program.

Men den faktor som genomgående påverkade studieresultaten på högskolan – oavsett studentens kön, härkomst, gymnasieprogram, gymnasiebetyg och föräldrarnas utbildningsnivå – var om studenten tidigare hade gått på en friskola eller en kommunal skola. Studenter från friskolor hade svårare att klara av sina studier än de som hade gått på kommunala skolor. Friskoleeleverna klarade färre kurser och fullföljde inte sin utbildning i lika hög grad.

Den nya studien ligger i linje med tidigare forskning. En studie från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) visade exempelvis att friskolor ger sina elever högre betyg än kommunala skolor, fast de presterar sämre. Enligt IFAU:s rapport är en central faktor att friskolor är företag som säljer betyg som en tjänst, till skillnad från kommunala skolor som inte är vinstdrivande. Med tanke på att friskolorna delar ut högre betyg för sämre resultat, är det förstås inte uppseendeväckande att deras elever klarar sig sämre på högskolan – även om de har lättare att komma in.

  • Konkret är beroende av ditt stöd. Hjälp oss genom att bli en Patreon eller genom att swisha valfri summa till 076-585-95-79 (E. Persson).

Relaterade artiklar