24 juni 2018 Uppdaterad 24 juni 2018

Svenskar rekordpositiva till invandring

I den politiska debatten och i media dominerar en negativ inställning till invandring och invandrare. Men glappet mellan opinionsbildare och vanligt folk är stort. En stor majoritet av svenskarna är positivt inställda till invandring. Däremot är de kritiska till den nuvarande integrationspolitiken.

Den politiska debatten inför valet handlar till stor del om flyktingar, invandring och integration. Sveriges tre största partier – Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna – går alla till val på att skärpa asyl- och invandringspolitiken.

Det är inte bara Sveriges mäktigaste partier som utmålar invandringen som ett problem. Även de största tidningarnas nyhetsrapportering är övervägande negativ, enligt en stor studie från 2017.

Samtidigt som de negativa skildringarna av invandringen blivit dominerande har migrationspolitiken förändrats dramatiskt. I november 2015 drev Stefan Löfvéns regering igenom tillfälliga uppehållstillstånd för alla migranter utom kvotflyktingar. Dessutom begränsade regeringen rätten till familjeåterförening, införde medicinsk åldersbestämning av asylsökande samt identitetskontroller vid gränsen. Från att ha fört en mer ambitiös migrationspolitik än många EU-länder blev regeringens mål att klara EU:s lägstanivå.

Vad som ursprungligen presenterades som en tillfällig nödlösning verkar nu bli varaktig politik. Socialdemokraterna vill inte bara att den mer restriktiva migrationspolitiken ska vara kvar – de vill skärpa den ytterligare. Moderaterna vill gå ännu längre. Exempelvis vill partiet låsa in fler människor i ”förvar”, ett slags fängelser för utländska medborgare som hålls inlåsta trots att de inte har dömts för några brott.

Sverigedemokraterna vill som väntat gå längst. Partiet vill bland annat begränsa asylrätten till ett litet antal flyktingar som enbart ska få stanna i Sverige så länge de är direkt hotade till livet. SD påstår att invandringen påverkar Sverige ”starkt negativt, såväl ekonomiskt som socialt.” Därför vill de inte bara att invandringen ska minska drastiskt – de vill även att utlandsfödda som redan är bosatta i Sverige ska lämna landet.

Även om Sverigedemokraterna alltid har varit starkt negativa till invandring har Socialdemokraterna och Moderaterna tidigare varit mer positiva. Det påstås ofta att den snabba omsvängningen beror på att S och M har anpassat sig efter väljarna.

Men detta stämmer inte. Enligt en omfattande EU-studie som nyligen publicerats är svenskarna inte alls emot invandring. I Eurobarometern – en stor attitydundersökning som genomförs av Europakommissionen – framgår det att ingen annan befolkning i EU är lika positiv till invandring som svenskarna. Tre av fyra svenskar tycker att invandringen huvudsakligen påverkar landet positivt.

Det sägs ofta att stor invandring ger en mer kritisk inställning till invandring. Men så är det inte heller. Samtidigt som Sverige har tagit emot många fler flyktingar i relation till den egna befolkningen, finns ingen annan europeisk befolkning som är lika positiv till invandring som svenskarna. Enligt Eurobarometern uppger 83% av svenskarna att de träffar invandrare dagligen eller varje vecka, medan 70% uppger att de har familjemedlemmar eller vänner som är invandrare. Det är EU-rekord. 81% av svenskarna uppger att de är bekväma med att ha en invandrare som kollega, chef, läkare eller familjemedlem.

Nästan hälften av svenskarna tycker att invandringen utgör en möjlighet för landet – inget annat europeiskt land kommer i närheten av denna siffra. Bara 4% av befolkningen anser att invandringen är rakt igenom negativ för samhället – genomsnittet i EU är 17%. Sverige är helt enkelt det mest invandringspositiva landet i hela EU.

Svenskarnas ser även problem kopplade till invandringen. Exempelvis anser 41% att invandringen utgör en börda för välfärdssystemet, medan 61% tror att brottsligheten ökar med invandringen. Men de positiva effekterna överväger. 69% menar att invandringen har en positiv effekt på den svenska ekonomin, och 93% upplever att invandringen berikar det svenska kulturlivet, exempelvis vad gäller konst, musik och mat.

Det finns bara ett område där svenskarna är mer negativa än européerna i allmänhet: rekordhöga 58% av befolkningen anser att regeringen inte gör tillräckligt för att stärka integrationen. Ingen annan befolkning i EU är lika kritisk mot den förda integrationspolitiken. Svenskarna har dessutom högre förväntningar på integrationen än andra européer. Majoriteten av svenskarna förväntar sig inte bara att invandrare ska lära sig språket och betala skatt, utan också att de ska delta i föreningslivet, lära känna svenskar och känna sig som en del av det svenska samhället.

En majoritet av svenskarna ser alltså stora möjligheter med invandringen, samtidigt som de tycker att regeringen gör för lite för att stävja problemen och utnyttja möjligheterna. Endast var tjugofemte svensk – 4% av befolkningen – anser att invandringen är ett problem i sig. Sveriges tre största partier har alltså riktat in sig på en liten minoritet av väljarna.

EUROBAROMETERN är en regelbunden opinionsundersökning som genomförs på uppdrag av Europakommissionen. En särskild studie av attityder kring invandring och integration genomfördes i oktober 2017 och publiceras i maj 2018. Resultaten finns tillgängliga på Europakommissionens hemsida.

  • Konkret är beroende av ditt stöd. Hjälp oss genom att bli en Patreon eller genom att swisha valfri summa till 076-585-95-79 (E. Persson).

Relaterade artiklar