7 december 2018 Uppdaterad 16 november 2019

Här är Gula västarnas kravlista

Den franska proteströrelsen Gula västarna protesterar inte bara mot höjd dieselskatt. De kräver även höjd minimilön, progressiv beskattning och en mer human asylpolitik.

A masked yellow vest (Gilets jaunes) protestor poses on a scooter near The Arc de Triomphe on the Champs Elysees in Paris, on November 24, 2018, during a rally against rising oil prices and living costs. – Security forces in Paris fired tear gas and water cannon on November 24 to disperse protesters. Several thousand demonstrators, wearing high-visibility yellow jackets, had gathered on the avenue as part of protests which began on November 17, 2018. (Photo by Bertrand GUAY / AFP)

Det franska uppror som började som en motreaktion på höjda dieselpriser har vuxit till en högljudd kritik av presidenten Emanuel Macrons politik. Efter veckor av demonstrationer med hundratusentals deltagare lämnade talesmän för “Gula västarna” in en kravlista till den franska regeringen. Listan visar tydligt att gruppens tidigare mål om sänkt dieselskatt har utvecklats till att bli ett krav om fullskalig omvandling av det franska samhället.

De gula västarna är en bred grupp men har visats ha stöd av 72% av den franska befolkningen. Upproret kan främst ses som resultatet av en konflikt mellan stad och landsbygd samt mellan skattebetalande arbetare och den finansiella och politiska eliten.

10 av kraven som Gula västarna i Frankrike lagt fram

 1. Stoppa höjningarna av bränsleskatterna.
 2. Höga skatter för storföretag och låga skatter för småföretagare.
 3. Behandla asylsökande väl och de som får avslag på sin asylansökan bör återföras. Inför en verklig integrationspolitik.
 4. Sänk politikerlönerna och höj minimilönen till 1300€ för vanliga arbetare.
 5. Ökad progressivitet i beskattningen.
 6. Stopp för utnyttjande av utländska arbetare. Samma löner, arbetsvillkor och rättigheter för alla.
 7. Upphäv skattesänkningarna för företag. Använd dessa pengar för att lansera en fransk vätgasbilsindustri.
 8. Slut på åtstramningspolitiken.
 9. Sätt gränser för hyrorna och bygg fler bostäder med låg hyra.
 10. Nollvision för hemlöshet och jobb åt arbetslösa.

_______________________________________________________________________________

Resten av kraven på listan här:

 • Favorisering av småföretag i byar och stadskärnor. Slut på bygge av stora shoppingområden utanför storstäderna som skadar småföretag.
 • Gratis parkering i stadskärnorna.
 • En stor plan för isolering av hus för att göra de ekologiskt hållbara och så att hushållen kan spara pengar.
 • Samma socialförsäkringssystem för alla (inklusive hantverkare och självanställda).
 • Pensionssystemet bör förbli solidariskt och socialiserat. Nej till det nya pensionssystemet (som bl.a. innebär att pensionen räknas på hela arbetslivet istället för på ens 20 bästa år, och generellt ökade skillnader beroende på hur mycket man tjänat under arbetslivet.)
 • Ingen ska få lägre än 1200 euro i pension.
 • Allas löner och pensioner bör automatiskt höjas i takt med inflationen.
 • Skydda den franska industrin – förbjud omlokaliseringar. Att skydda vår industri är att skydda vårt kunnande och våra anställningar.
 • Stopp för utnyttjande av utländska arbetare.
  Samma rätt till rimliga löner, arbetsvillkor och rättigheter för alla som arbetar i Frankrike. Alla som arbetar i Frankrike ska behandlas jämlikt med franska medborgare, och deras arbetsgivare ska skatta på samma sätt och samma nivå som franska företag.
 • För trygghet i anställningen – begränsa ytterligare antalet tidsbegränsade anställningar inom stora företag. Vi vill ha fler tillsvidareanställningar.
 • Slut på åtstramningspolitiken. Stopp för återbetalning av skulder som förklaras illegitima och börja betala av den övriga skulden utan att ta pengar från fattiga och låginkomsttagare, utan genom att istället driva in de 80 miljarderna som försvinner i skatteflykt varje år.
 • Adressera orsakerna till påtvingad migration.
 • Behandla asylsökande väl. Vi är skyldiga dem boende, säkerhet, livsmedel, och utbildning för barnen. Arbeta med FN för att upprätta flyktingläger i många länder i världen, i väntan på utslaget av asylansökan.
 • De som får avslag på sin asylansökan bör återföras till landet de kommer ifrån.
 • Implementera en verklig integrationspolitik. Att leva i Frankrike innebär att bli fransk (kurser i franska språket, kurser i fransk historia och medborgarkurser med en certifiering i slutet av kursen).
 • Maxlön på 15 000 euro.
 • Höjning av ersättningar för handikappade.
 • Sätt gränser för hyrorna och bygg fler bostäder med låg hyra, särskilt för studenter och folk med otrygga anställningar.
 • Förbud mot att sälja egendom som tillhör Frankrike (dammar, flygplatser m.m.)
 • Större resurser till rättssystemet, polisen, gendarmeriet och armén. Polisen bör få ersättning för övertidsarbete.
 • Alla pengar från vägtullar ska användas för vägunderhåll och vägsäkerhet.
 • Eftersom gas- och elpriserna har höjts sedan privatiseringarna vill vi att gasen och elen ska bli offentligt ägd igen och att priserna ska sänkas kraftigt.
 • Omedelbart stopp för nedläggning av små järnvägslinjer, postkontor, skolor och BB.
 • Välmående för våra äldre. Förbud mot att tjäna pengar på äldre. Tiden för att tjäna pengar på de gråhåriga är över, och den nya eran av välmående för de gråhåriga har börjat.
 • Max 25 elever per klass från förskolan t.o.m. gymnasiet.
 • Ökade resurser till psykiatrin.
 • Inför folkomröstningar i konstitutionen. En användarvänlig hemsida bör upprättas under ett självständigt organs kontroll, där folk kan lämna lagförslag. Om ett lagförslag får fler än 700.000 signaturer måste lagförslaget diskuteras, kompletteras och justeras av Nationalförsamlingen, som ska vara skyldiga att inom ett års tid underställa lagförslaget i fråga en folkomröstning.
 • Återinför 7 års mandatperiod för presidentämbetet, så att val till Nationalförsamlingen åter hålls två år efter presidentvalet. Detta har givit en möjlighet att sända en positiv eller negativ signal till presidenten om dennes politik, och skulle bidra till att folkets röst blir hörd.
 •  Pension vid 60 års ålder för alla, och rätt till pension vid 55 års ålder för alla som har kroppsarbetat (t.ex. byggnadsarbetare eller styckare).
 • En 6-åring kan inte ta hand om sig själv, behåll systemet med barnbidrag t.o.m. 10 års ålder.
 • Främja varutransporter via järnvägen.
 • Slut på livstidspension för presidenter.
 • Förbud mot att ta ut avgift vid användande av kreditkort.
 • Konkret är beroende av ditt stöd. Hjälp oss genom att bli en Patreon eller genom att swisha valfri summa till 076-585-95-79 (E. Persson).

Relaterade artiklar