≡

Hamnkonflikten – vad och varför? Källor

31 januari 2019 - Uppdaterad 31 januari 2019, 14:20

Källor till alla påståenden i vår film om hamnkonflikten:

Hamnarbetarförbundet samlar hälften av Sveriges hamnarbetare.

Sveriges Hamnar är hamnföretagens organisation.

Sveriges Hamnar vägrar teckna kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet.

Därmed utestängs 1300 anställda från allt inflytande.

Arbetsgivarna vill bara teckna avtal med Transportarbetarförbundet.

Hela Sverige berörs av konflikten.

Omfattningen på strejken är begränsad.

Men arbetsgivarna stänger själva ned hamnarna.

87% av störningarna beror på arbetsgivaren.

Svenskt Näringsliv beräknade att deras förra konflikt med Hamnarbetarförbundet kostade samhället 4,5 miljarder kr.

Även då stod arbetsgivarna för 87% av störningarna.