3 april 2019 Uppdaterad 16 november 2019

Unga kvinnor har högre utbildning – men lägre lön

Utbildningsnivån hos män i Stockholm sjunker snabbt. Samtidigt blir kön och social bakgrund allt mer avgörande vad gäller lönen. Unga kvinnor tjänar en tredjedel mindre än män i samma ålder, trots att de har högre utbildning.

I en omfattande studie från Stockholms läns landsting har forskare följt upp 19 300 stockholmare födda 1985 för att se i vilken grad de har etablerat sig på arbetsmarknaden. Resultaten visar att kön och socioekonomisk bakgrund har en mycket större inverkan på en persons inkomster än man tidigare trott. Landstingets analyschef Per Bark är själv chockad över resultaten.

Studien visar att unga kvinnor har en mycket högre genomsnittlig utbildningsnivå än män, men att deras löner ändå ligger långt under snittet för män i samma ålder. Kvinnorna som ingick i studien hade en genomsnittlig årsinkomst på 248 000 kr medan männen hade en genomsnittlig årsinkomst på  341 000 kr. Samtidigt var kvinnorna bättre utbildade: 41 % av kvinnorna hade avslutat en eftergymnasial utbildning medan motsvarande siffra för männen bara var 27 %.

Den nya statistiken visar alltså på två tendenser: dels att männen halkar efter vad gäller utbildning, dels att kvinnor tjänar sämre än män, trots att de har högre utbildning.

Utöver kön har socioekonomisk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå mycket stor inverkan på hur väl människor lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. I studien framkommer att det sociala utanförskapet är mer än dubbelt så högt i socioekonomiskt svaga områden än i resten av länet. Lägst utbildning har män födda i socioekonomiskt utsatta miljöer. Mindre än hälften av männen i den gruppen har avslutat gymnasiet och endast 14 % har gått vidare till eftergymnasiala studier.

  • Konkret är beroende av ditt stöd. Hjälp oss genom att bli en Patreon eller genom att swisha valfri summa till 076-585-95-79 (E. Persson).

Relaterade artiklar