20 april 2020 Uppdaterad 20 april 2020

Korrupta makthavare: Österåkers kommuntoppar svindlar skattebetalare

Korruptionsskandalen i Österåker är bara den senaste i en lång rad. I över femton års tid har kommunens toppolitiker gett sig själva fördelar och svindlat invånarna på miljontals kronor.

En korruptionsskandal rullas just nu upp i Österåkers kommun. Åtta partitoppar från de styrande partierna – Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Österåkerspartiet – har sedan 2015 betalat ut en miljon kronor av kommunens pengar till sig själva.

Pengarullningen har möjliggjorts genom att partierna i hemlighet har infört ett särskilt arvode för att gå på interna partimöten med de egna partikamraterna. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman (M) har i det tysta godkänt utbetalningarna till sig själv och sina allianskollegor.

En extern granskning har slagit fast att arvodena är olagliga. Dels strider det mot svensk lag att som förtroendevald politiker ta emot arvoden för att närvara på möten. Dels är själva beslutet att betala ut arvodena olagligt. Sådana beslut måste tas upp i kommunfullmäktige och kan inte tas bakom stängda dörrar.

Ingela Gardner Sundström (M), kommunpolitiker i Österåker och ordförande för förhandlingsdelegationen på SKR.

Nyheterna om arvodena kommer inte som en överraskning. Den borgerliga kommunstyrelsen i Österåker har i många år ägnat sig åt jäv, korruption och att slussa över pengar till nära och kära:

· 2010 bestämmer kommunstyrelsen, som leds av moderaten Ingela Gardner, att knoppa av Röllingbys Gymnasium och sälja skolan till företaget Au Claves. Au Claves ägs av Helena Jungenstam, som också är moderat politiker i Österåkers kommun. Ingela Gardner ger Jungenstam ett mycket förmånligt pris: 150 000 kronor för hela gymnasiet. Året därefter går skolan med över en miljon kronor i vinst.

· 2011 beslutar Ingela Gardner att kraftigt höja arvodena för flera politiker i kommunen. Bland annat får Gardners man Jan Olov Sundström, ordförande för samhällsbygnadsnämnden, femdubblad lön. Beslutet möts av skarp kritik. Avhoppare från Moderaterna i Österåker menar att kommunpolitiken präglas av ”svågerpolitik” och att kommunstyrelsen ”köper tystnad” genom att betala höga löner till politiker som är lojala till Gardner.

· 2011 avgår Gardner som kommunstyrelsens ordförande. Hon håller då ett avskedskalas för 200 000 kronor på skattebetalarnas bekostnad. Dessutom beställer hon ett porträtt på sig själv för 30 000 kronor som hon sedan tar med sig hem.

· 2012 visar det sig att en tjänsteman i Österåkers kommun har gett uppdrag till sin pojkvän, vilket bedöms vara jäv. Som en följd sparkas kommundirektören Karin Proos. I avgångsvederlag får Proos 1,7 miljoner kronor. Gardners efterträdare som kommunstyrelsens ordförande, moderaten Michaela Fletcher Sjöman, försöker tysta ner skandalen. Samtidigt rapporterar medier om att skattebetalarna i Österåker har betalat över 20 miljoner i avgångsvederlag till kommunens före detta chefer.

· 2015 avslöjas att paret Gardner-Sundström under lång tid haft inofficiella överenskommelser med den högadliga familjen Douglas. Kommunstyrelsen har år efter år gett grevarna bygglov på strandskyddad mark. I gengäld har Gardner fått 180 000 kronor i rabatt varje år för markhyran där hon och hennes man driver den vinstdrivande privatskolan Rydbo. Kontraktet sträcker sig över tjugofem år, vilket innebär att Gardner totalt tillförskaffat sig en hyresreduktion på 4,5 miljoner kronor. Familjen Douglas har mer än 30 miljarder i tillgångar och tillhör därmed Sveriges absolut rikaste familjer. Familjens patriark Gustaf Douglas är ett toppnamn inom Moderaterna och satt 2002-2014 i partiets styrelse.

· I egenskap av politiker har Gardner dessutom gett fördelar till Rydbo friskola som hon och maken äger. Skolans verksamhet liksom vinsterna finansieras av Österåkers invånare via skolpengen. Under flera år genomdrev Gardner omfattande besparingar på de kommunala skolorna, samtidigt som friskolorna slapp nedskärningar. Gardner och hennes make plockar förutom löner och styrelsearvoden ut runt 500 000 kronor från skolan i vinst.

Michaela Fletcher Sjöman (M) är kommunstyrelsens ordförande i Österåker.

Österåkers nuvarande ordförande, moderaten Michaela Fletcher Sjöman, har vid flera tillfällen brutit mot kommunallagen genom att försöka påverka löner till enskilda tjänstemän. Fletcher valde ut vissa personer som jobbade för kommunen och höjde deras löner utan att fatta något officiellt beslut inom kommunstyrelsen. När hennes agerande granskades av SVT vägrade hon att lämna ut mailkonversationer.

I en intervju med Sveriges Radio påstår Fletcher att Österåker kommun är näst bäst i Sverige på att hushålla med skattebetalarnas pengar.

– Vi är näst mest effektiva i riket när det gäller att hantera skattebetalarnas pengar, menar hon.

  • Konkret är beroende av ditt stöd. Hjälp oss genom att bli en Patreon eller genom att swisha valfri summa till 076-585-95-79 (E. Persson).

Relaterade artiklar