19 december 2020 Uppdaterad 20 december 2020

Friskolor har färre och sämre utbildade lärare – gör rekordvinster

Större klasser och fler obehöriga lärare, som får lägre betalt och därför kostar mindre för investerarna. En ny rapport från Sveriges riksdag visar hur det går till när friskolorna gör sina rekordvinster.

De allt större friskolekoncernerna gör rekordvinster. Förra året gjorde de en sammanlagd vinst om 639 miljoner kronor. I en färsk rapport från Sveriges riksdag framgår att rekordvinsterna beror på att ägarna systematiskt sparar in pengar på lärarna.

Eftersom friskolorna inte säljer någon vara eller tjänst på den öppna marknaden, utan istället lever på bidrag från skattebetalarna, kan friskolornas ägare bara göra vinst genom att maximera bidragen samtidigt som de minimerar sina utgifter.

I rapporten från Sveriges riksdag framkommer att friskolorna använder sig av två huvudsakliga strategier för att skära ned på personalkostnaderna:

Färre lärare: Det mest uppenbara sättet att spara in pengar på lärarna är förstås att anställa färre. De vinstdrivande friskolorna anställer därför färre lärare: i Engelska Skolan går det 15,3 elever per lärare medan Academedia har 14 – men hos de kommunala skolorna är snittet däremot 11,5. Varje krona som inte går till att anställa lärare kan istället gå till aktieutdelningar.

Sämre utbildade lärare: Ett annat sätt att spara in pengar på lärarna är att anställa obehöriga eller sämre utbildade lärare, som inte kan kräva lika mycket i lön. Inte minst Internationella engelska skolan (IES) har satt i system att anställa lärare utan examen.

Rapportens slutsatser är förväntade och ligger i linje med tidigare studier. En stor granskning av Lärarnas Riksförbund 2018 visade på exakt samma mönster.

När friskolornas elever går vidare till högskolan presterar de sämre än studenter som kommer från kommunala skolor. Ända får friskolornas elever högre betyg. En förklaring är betygsinflationen på friskolorna, som delar ut högre betyg för samma prestation. En annan förklaring är att friskolorna genom olika åtgärder ser till att hålla mer resurskrävande elever borta, och istället riktar in sig på de elever som redan är högpresterande. Egna kösystem – där föräldrar kan ställa sina barn i kö flera år innan skolstart – är exempelvis en effektiv åtgärd för att utestänga ensamkommande barn eller barn till flyktingar.

Mer resurskrävande elever får istället de kommunala skolorna ta hand om, men för samma ersättning, vilket urholkar de kommunala skolornas ekonomi.

I en stor statlig utredning från tidigare i år (SOU 2020:28) framgår att den vinstdrivande skolan har bidragit till betygsinflation, sämre studieresultat och ökad segregation.

De två största friskolekoncernerna i Sverige är Academedia och Internationella Engelska Skolan (IES). Största ägare i Academedia är investmentbolaget Mellby Gård som kontrolleras av familjen Andersson – en av Sveriges rikaste dynastier. IES ägs och kontrolleras av utländska investmentbolag samt av grundarna Barbara och Hans Bergström.

Genom Barbara och Hans Bergström är svenska skattebetalare med och finansierar den extrema amerikanska högern – paret tillhör Sveriges största privata givare till Donald Trump, evangeliska abortmotståndare och mer allmänt högerfalangen i det amerikanska republikanska partiet. Även familjen Andersson, ägare till Academedia, har flera gånger uttalat sitt stöd för Trumps politik.

  • Konkret är beroende av ditt stöd. Hjälp oss genom att bli en Patreon eller genom att swisha valfri summa till 076-585-95-79 (E. Persson).

Relaterade artiklar