≡

Tre företag bakom en femtedel av Sveriges utsläpp

De svenska utsläppen av koldioxid fortsätter att öka trots skärpt klimatpolitik och trots att hushållens klimatpåverkan minskar. Bakom ökningen står den svenska industrin, som dessutom planerar att öka sina utsläpp ytterligare.

Läs mer...

Unga kvinnor har högre utbildning – men lägre lön

Utbildningsnivån hos män i Stockholm sjunker snabbt. Samtidigt blir kön och social bakgrund allt mer avgörande vad gäller lönen. Unga kvinnor tjänar en tredjedel mindre än män i samma ålder, trots att de har högre utbildning.

Läs mer...

Miljoner i avgångsvederlag till sparkad Karolinska-chef

Nya Karolinskas ekonomidirektör fick nyligen sparken med omedelbar verkan. Nu avslöjas det att hon får nästan 2 miljoner i avgångsvederlag, trots hennes inblandning i sjukhusets enorma slöseri med skattepengar.

Läs mer...

Blågröna mjölkar bolag på pengar – pensionärer betalar

Stockholms stad ska plocka ut 40 miljoner kronor i aktieutdelning från det kommunalägda bolaget Micasa, som sköter stadens äldreboenden. Hårt utsatta pensionärer från boenden rasar mot beslutet.

Läs mer...

Svensk miljöpolitik vidgar klyftorna

Sveriges nya miljöpolitik liknar RUT- och ROT-bidragen. Istället för att satsa samhällets gemensamma resurser på utbyggd kollektivtrafik, som kan nyttjas av alla, ger man bidrag till välbeställda konsumenter som köper nya bilar till sig själva.

Läs mer...

Nordea i ny penningtvättsskandal – vinsten fortsätter öka

Nya läckor visar att Nordeas roll i den baltiska penningtvätthärvan är mycket mer omfattande än vad som tidigare varit känt. Experter menar att brottsligheten lätt kunde ha förhindrats av storbanken – men att man valde att inte agera.

Läs mer...

Inget väljarstöd för utförsäljningen av hyresrätterna

0% procent av Miljöpartiets väljare tycker att utförsäljningen av hyresrätterna är en bra idé. Men samtidigt som Stockholms politiker genomför ännu en utförsäljning av kommunens hyresrätter, väljer europeiska storstäder att gå i motsatt riktning.

Läs mer...

Sverige spelar med i amerikansk statskupp

Venezuela befinner sig i en svår ekonomisk kris, till stor del orsakad av USA:s sanktioner. Trots att landet har världens största oljereserver råder brist på grundläggande förnödenheter som mat och medicin. Krisen utnyttjas av USA, som ser sin chans att avsätta en demokratiskt vald president som inte vill släppa in amerikanska oljebolag.

Läs mer...

Swedbank i stor penningtvättsskandal

Sveriges tredje största bank, Swedbank, har agerat som medhjälpare i den massiva penningtvättsskandal som susade upp runt Danske Bank förra året. Det handlar om 40 miljarder kronor som misstänkts komma från brottsliga aktiviteter.

Läs mer...

Rekordstora sjukskrivningar – kvinnor drabbas värst

En tredjedel av alla sysselsatta kvinnor får hälsoproblem på grund av sitt arbete. Värst drabbade är kvinnor inom låginkomstyrken. Det framkommer i en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Läs mer...